msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

kraszewski logo"Komputeryzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku” - to nazwa projektu, na który Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku otrzymała środki z Instytutu Książki w wysokości 10.000 zł. Dofinansowanie dotyczy programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w roku 2012.

Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wys. 4500 zł, co zwiększyło ilość woluminów kupionych w tym roku przez bibliotekę.

Projekt zakłada doposażenie Biblioteki w 3 nowe stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W sumie zakupionych zostanie trzy zestawy, z tego dwa komputery udostępnione zostaną Czytelnikom. Jeden komputer posłuży bibliotekarzom do opracowywania zasobów bibliotecznych.

Czytelnicy GBP w Gołyminie-Ośrodku obecnie mają do dyspozycji kartkowy katalog zbiorów bibliotecznych. Od kilku lat trwają prace komputerowego skatalogowania zbiorów w systemie bibliotecznym MAK. Obecnie mamy skatalogowanych 90 %  zbiorów w systemie komputerowym.

Dzięki pozyskanym środkom, do końca 2014 roku możliwe będzie skatalogowanie całości zbiorów naszej biblioteki i przeglądanie zasobów poprzez katalog on-line dostępny na stronie internetowej. Możliwe będzie również wypożyczanie książek w Gminnej Bibliotece Publicznej posługując się jedynie kartą biblioteczną, a także rezerwacja i sprawdzanie stanu swojego konta przez Internet.Sprzęt elektroniczny kupiony w ramach tego programu poprawi jakość usług świadczonych przez bibliotekę.

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.