msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

Historia Biblioteki


Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku liczy sobie 65 lat. Jej dzieje sięgają 1949 roku. Została założona przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 11 stycznia 1949 roku. Pod numerem pierwszym wpisano książkę A. Lampego Pt. „Myśli o nowej Polsce". Pod koniec roku biblioteka posiadała 765 woluminów. Kierownikiem nowopowstałej biblioteki został nauczyciel Szkoły Podstawowej p. Stanisław Lesiński, a książki znajdowały się w Kancelarii miejscowej Szkoły Podstawowej. Gołymińska biblioteka 6 razy w swojej historii zmieniała swą siedzibę. Mieściła się między innymi w domu P. Lesińkich, u P. Chrzanowskich, w Gminnym Ośrodku Kultury, w Urzędzie Gminy i obecnie jako samodzielna placówka przy ul. Ks. Michalaka 10B.

Łączny księgozbiór naszej placówki wynosi 15090 woluminów, z czego 7412 woluminów to literatura piękna dla dorosłych, 4228 woluminów to literatura piękna w wyborze dla dzieci i młodzieży, 3449 to literatura popularnonaukowa z wszystkich dziedzin wiedzy, a także regionalna. Rocznie przybywa około 600 książek. Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa polskie i wybrane obcojęzyczne ze wszystkich dziedzin wiedzy. W bibliotece jest prenumerowanych 10 tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka stara się na bieżąco gromadzić te książki, które cieszą się największym zainteresowaniem czytelników. W ten sposób zaspakaja potrzeby i gusta czytelnicze.