msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

Lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I SP

 

 W naszej bibliotece raz w miesiącu odbywają się zajęcia dla uczniów z klas pierwszych Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku.

Cele edukacyjne zajęć :

  • wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia,
  • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w ustawicznym samokształceniu,
  • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej,
  • poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • wdrażanie do poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych jako dóbr kultury i czynników rozwoju społecznegoDSC02669
  • DSC02657

    DSC02666