msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

Zakup nowości wydawniczych

logo1logo

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 

  • Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r.

Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne będą na stronie Biblioteki Narodowej: http://www.bn.org.pl/

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku zrealizowała ze środków finansowych Biblioteki Narodowej zadanie w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Za otrzymaną dotację 5.5 tyś. zł zakupiono 281 wol. książek. Księgozbiór biblioteki powiększyły nowości z literatury pięknej-127 pozycji, literatury dla dzieci i młodzieży-108 oraz wydawnictwa popularnonaukowe-46 książek. Dzięki uzyskanym rabatom średni koszt książki wynosił 19,50 zł.

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

 

2017

W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku zrealizowała ze środków finansowych Biblioteki Narodowej zadanie w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Za otrzymaną dotację 5 tyś. zł zakupiono 243 wol. książek. Księgozbiór biblioteki powiększyły nowości z literatury pięknej-150 pozycji, literatury dla dzieci i młodzieży-65 oraz wydawnictwa popularnonaukowe-28 książek. Dzięki uzyskanym rabatom średni koszt  książki wynosił 20,57 zł.

 

2016

GBP w Gołyminie-Ośrodku w roku 2016 otrzymała w ramach dotacji 5 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Za otrzymaną dotację zakupiono 228 wol. książek. Dzięki uzyskanym rabatom średni koszt książki wynosił 22 zł. Księgozbiór powiększony został o 111 pozycji z literatury dla dorosłych, 72 książki dla dzieci oraz 45 pozycji popularnonaukowych.

 

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

 

Cel programu:

  Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

 

Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Biblioteki w swoich zbiorach gromadzą różne rodzaje publikacji. Najważniejszą rolę spełniają nowości wydawnicze, w tym szczególnie książki i czasopisma.

2015

W roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku zrealizowała ze środków finansowych Biblioteki Narodowej zadanie w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Za otrzymaną dotację 5 tyś. zł zakupiono 237 wol. książek. Księgozbiór biblioteki powiększyły nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa popularnonaukowe.

2014

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1” Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. w wysokości 4.500,00 zł.

            Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2014 r. dzięki tej dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 212 woluminów.

            Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali 84 nowości za kwotę 1500,00 zł.