msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

!! Ochrona Danych Osobowych !!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku

ul. ks. Michalaka 10 B, 06-420 Gołymin-Ośrodek

Dane kontaktowe:

tel./fax 23  671-60-17

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

W na podstawie art. 37 Rozporządzenia wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą {art. 6 ust, 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 2. Podanie dartych w celu powiadamiania nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 3. Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.

Kategorie odbiorców danych

Udostępnianie danych nie jest przewidywana, za wyjątkiem adresu zamieszkania, który może być przekazany operatorom pocztowym i kurierom, w związku z wysyłką korespondencji, jak również numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

 1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk - nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych - do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej - nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym,
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika - do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa przenoszenia danych, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania.

Rozbudowa biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku powiększyła wypożyczalnię o Dział dla Dzieci i Młodzieży o powierzchni 34 m 2.
Zakupiono nowe regały biblioteczne dostosowane do potrzeb dzieci oraz wykładzinę by można było usiąść i przeglądać książki.
To pomieszczenie służyć będzie też za miejsce spotkań podczas czytania bajek najmłodszym.
Młodzi czytelnicy lubią czuć się swobodnie i muszą poczuć, że biblioteka to ich miejsce.

Czytaj więcej...

Biblioteka wprowadza elektroniczne karty czytelnika

  Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku posiada już w pełni skatalogowany księgozbiór w wersji elektronicznej. Każda książka posiada kod kreskowy, pod którym zaszyfrowane są takie informacje jak m.in. tytuł, autor, numer książki, sygnatura, UKD, wydawnictwo.

Czytaj więcej...