msib pion nazwa kolor

 

kraszewski logo

 

bip logo

Narodowe Czytanie 2018

„Narodowe Czytanie”- 2018r.

W sobotę 8 września 2018r. w całej Polsce czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w ramach inicjatywy Narodowego Czytania. Nie inaczej było w gminie Gołymin-Ośrodek, gdzie akcja ta została zorganizowana po raz drugi przez Zespół Placówek Oświatowych oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Gołyminie-Ośrodku. W tym roku akcja odbyła się przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku.

„Narodowe Czytanie” promuje czytelnictwo i pokazuje, że polska literatura jest nierozerwalną częścią narodowej kultury i historii. W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości lekturą Narodowego Czytania jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz „Antologia Niepodległości”. Patronat nad akcją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką.

Książka opowiadająca o początkach niepodległego państwa Polskiego po okresie zaborów była idealnym wyborem na przypadające w tym roku 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. By wspólnie przypomnieć sobie lub poznać treść powieści Stefana Żeromskiego na miejsce przybyło wiele osób. Do wspólnego czytania przyłączyli się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszenie goście.

Podziękowanie

„Człowiek jest Wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym się dzieli z innymi.” Jan Paweł II

 

  Składamy serdeczne podziękowanie Panu Tomaszowi Ryffa za przekazane w darze książki do naszej biblioteki. Dzięki Pańskiej życzliwości i ofiarności - biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o ponad 200 woluminów książek- dając naszym użytkownikom większą możliwość wyboru odpowiedniej literatury.

  Bardzo sobie cenimy ten odruch serca. Przekazane woluminy zostaną zagospodarowane zgodnie z potrzebami biblioteki i na pewno ucieszą czytelników.

 

Serdecznie dziękujemy.

!! Ochrona Danych Osobowych !!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku

ul. ks. Michalaka 10 B, 06-420 Gołymin-Ośrodek

Dane kontaktowe:

tel./fax 23  671-60-17

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

W na podstawie art. 37 Rozporządzenia wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą {art. 6 ust, 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 2. Podanie dartych w celu powiadamiania nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 3. Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.

Kategorie odbiorców danych

Udostępnianie danych nie jest przewidywana, za wyjątkiem adresu zamieszkania, który może być przekazany operatorom pocztowym i kurierom, w związku z wysyłką korespondencji, jak również numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

 1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk - nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych - do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej - nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym,
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika - do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa przenoszenia danych, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania.